NATIONAL

 

Her findes sammenhængskraften. Vores kultur og traditioner. Vores historie, vores sprog og vores normer. Jeg mener vi bedst tager vare på det alt sammen, ved at dele det med hinanden. Uddannelse indeholder altid dannelse.

 

MÆRKESAGER

 

Det konservative Folkeparti har flere gode fælles mærkesager. Dem bakker jeg selvfølgelig op om. Her kan du læse lidt om nogle af mine lokale mærkesager under overskriften:

 

Et godt sted at leve...

 

Tryghed for alle i Aabenraa kommune.

Tryghed at vokse op i,

tryghed at stifte familie i.

Tryghed at blive gammel i.

 

Familien i centrum.

Det kan være vanskeligt at få enderne til at nå sammen i den moderne familie. Derfor har vi brug for offentlige flexible løsninger til de unikke familier.

Det bør også være familien der selv har ansvaret, og valgmulighederne for sin egen dagligdag.

 

Udbygge potientialet for det frivillige arbejde.

Det er borgerne der gør alt det frivillige arbejde. Det skal naturligvis ikke tage ansvaret og arbejdet fra de forskellige erhversgrupper, men vi skal være olien, som får de frivillige tandhjul til at glide let og ubesværet

 

Frihed og flexibilitet i alle livets faser.

Lektiecafe skal være et tilbud, ikke et krav. Hjemmehjælp skal tilpasses borgeren, og ikke udføres efter et rigidt kontrolskema.

Det må aldrig komme der til hvor borgen skal kæmpe med systemet - Systemet er til for borgerne

 

Erhvervsliv og Iværksætteri

Erhvervslivet er velfærdssamfundets motor. Iværksætteri bliver til arbejdspladser, arbejdspladser til skatteindtægter. Vi skal derfor værne om det gode erhvervsliv i Aabenraa kommune. Det skal være let og ubureaukratisk at drive erhverv for både små og store virksomheder.

 

Det Grønne Aabenraa.

Aabenraa er et fantastisk sted, med lækre naturoplevelse overalt i kommunen. Det skal vi tage vare på, og hjælpe hinanden til at bruge.

 

Mojn og velkommen til alle turister.

Sønderjylland har så meget at byde på, og Aabenraa kommune er ingen undtagelse. Lad os arbejde for at Aabenraa kommer mere på verdenskortet, og dele vores egn med mange tilfredse turister - som jo bruger sine penge her, når de holder ferie hos os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerlig Politik, med en Social Forpligtelse og en Grøn Omtanke

Aabenraa Kommune:

Et godt sted at leve

Velkommen til en hjemmeside om politik

 

Rasmus Elkjær Larsen

Valgt til Byrådet i Aabenraa fra 1/1 2018 for Det Konservative Folkeparti

 

Velkommen indenfor...

Klik nedenfor

hvis du vil læse mere

om Rasmus' politik

Mojn

VELKOMMEN TIL MIN HJEMMESIDE OM POLITIK

 

Mit navn er Rasmus Elkjær Larsen. Jeg stiller op til Byrådet i Aabenraa, for Det Konservative Folkeparti

 

Min politik bygger i høj grad på mit værdigrundlag, og det var både en aha-oplevelse og en stor glæde at opleve hvordan de konservatives politiske ideologi, i store træk matcher mine personlige pejlemærker. Her sættes det enkelte menneske altid først - aldrig systemet. Her træffes de politiske beslutninger på en taburret med tre ben. 1) Liberal 2) Social 3) National. Se mere nedenfor...

DET HANDLER OM MENNESKER

INDEN FOR TRE VÆSENTLIGE PEJLEMÆRKER

LIBERAL

 

Her findes den personlige frihed. Frihed under ansvar. Alle frihedsrettighederne, og mulighedne for at bestemme over sit eget liv.

 

 

SOCIAL

 

Her findes fællesskabet. Det, der løfter den enkelte ud af ensomhed og isolation, og sikrer dem der ikke kan sikre sig selv. Vi har nemlig alle en forpligtelse over for den anden.

 

Rasmus Elkjær Larsen

opyright 2017

 

 

Kontaktoplysninger

Rasmus Elkjær Larsen

Skovvænget 7

6200 Aabenraa

 

Mobil: 23621010

Send også gerne en SMS

 

@RasmusPolitik

Rasmus' Sociale medier

Om Hjemmesiden

Denne hjemmeside vedligeholdes. Forvent dog ikke de store udskiftninger hele tiden...

 

Jeg bestræber mig på løbende at forbedre indholdet, omformulerer mig.

Jeg er ingen programør, men gør det så godt jeg kan.

 

Hjemmesiden kan gerne være til inspiration til andre lokalpolitikere.

 

Alle fotos er mine egne!

Der er ikke sakset tekster nogen steder fra. Bannere og logoer lånt fra Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.