Politik

Konservativ ideologi

 

Helt enkelt bygger den konservative idelogi på tre ben. Jeg har valgt at sætte det op som en trekant. Så kan jeg nemlig også placere mennesket inden i trekanten, som en måde at vise at koncervativ politik altid drejer sig om mennesker. De tre sider holder hinanden sammen om mennesket. De tre sider er forbundne med hinanden. På den måde bliver den ene side (den politiske ideoligi) ikke bliver så dominerende, at den bliver "-istisk". (Liberalistisk, Socialistisk, Nationalistisk)

 

Liberal:

(Frihed)

Her finder du den personlige frihed, og alle frihedsrettighederne, (Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed osv...). Et grundlag er derfor friheden til at leve som man vil, men ikke uden et ansvar. Jeg tror ikke på at friheden har godt af at blive egoistisk. Derimod tror jeg at friheden er relationel. Vi kan kun være fri, hvis vi kan være det i relation med andre. Der må derfor mere til for at få et godt liv, end frihed...

Social:

(Fællesskab & Forpligtelse)

Vi er altid forbundet med hinanden, og forpligtet på den anden. Vort fokus må derfor være på det menneske som oplever det vanskeligt at leve et frit liv.

Vi mener ikke at det er kommunens/statens ansvar alene. Her ser du hvofor vi er borgerlige. Fordi alle "borger er lige".

Det betyder også at nogle borgere er lige i nærheden. At passe på hinanden, er derfor en fælless forpligtelse, som i høj grad handler om at hjælpe den enkelte, til så vidt muligt selv at tage vare på - og ansvar for sit eget liv. Min næste er mig derfor ikke ligegyldig - men derimod lige gyldig i vores fælles samfund.

National.

(Forankring)

Her finder du rammen om Danmark. Vores kultur, vore traditioner vors historie. Fra generation til generation. Det vil vi gerne tage vare på, ved at forandre for at bevare.

Dannelse er et nøgleord, i bestræbelserne på at alle kan indgå en den sociale norm vi værdsætter i Danmark og i Aabenraa kommune ...

Kommunens opgave er sammen med staten at tage vare på dem, der tager vare på os - den enkelte.

Eller sagt på en anden måde: Vi (borgerne og kommunen) skal hjælpe dem der hjælper dig, med at hjælpe dig.

En lille hjemmelavet pædagoiske model

Konservative er slet ikke så firkantede som sit rygte (-;

Liberal = Frihed

Social = Fællesskab

Konservativ-testen

 

Hvad ved du om den ideologi det konservative Folkeparti bygger på?

Selv vidste jeg ikke så meget, før jeg brugte tid på at sætte mig ind i det. Du kan selvfølgelig læse noget om Edmund Burke og hans tanker, og en hel masse på: www.konservative.dk

Men jeg blev mest interesseret i tredelingen. (Se trekanten ovenfor)

Konservatismen er kulturelt betinget. Du finder derfor forskellige konservative tænkere i forskellige lande og på kontinenterne. De konservative i Danmark og de konservative i USA fortolker jo konservatisme forskelligt.

I Danmark er der også plads i Det Konservative Folkeparti til forskellige synspunkter. Jeg skal altså ikke lave om på mig for at være med.

 

Mine forældre var som mange andre i halvfjerdserne præget af venstrefløjens historiske 68'er periode. Alligevel fik vi masser af "C-vitamin" i vores opvækst.

Solidariteten blev flankeret af "frihed under ansvar", og dannelsen var vigtig. Jeg fik altså den konservative ideologi ind med opdragelsen, selvom mine forældre dengang selv havde andre pejlemærker.

Vi havde ikke meget fokus på de kristne værdier i mit barndomshjem. Dem fik jeg andre steder fra. Det gør mig tryg, at det kristne værdisæt er med i grundlaget for konservatismen. Det har jeg ikke altid vidst.

 

Har du også fået masser af "C-vitamin" ind i dit system? Prøv en lille uvidenskabelig subjektiv forenklet test nedenfor... (-:

1)

Du er vild med frihedstanken, men mener ikke den kan stå alene. Du tænker at vi er forpligtede på dem der ikke lever i frihed, og synes det er naturligt at hjælpe de mest sårbare med at få et værdigt liv.

 

(Mener du friheden kan stå alene, prøv at finde et parti der alene bygger på liberalisme)

2)

Du mener at fællesskab er vigtigt. Der er opgaver vi ikke bedst klarer alene, og staten kan med fordel tage sig af visse opgaver. Staten har aldrig ansvaret - eller svaret på alt, og vi skal passe på at ikke social forpligtelse bliver til Socialisme

 

(Hvis du mener at Socialisme er svaret, så se om du kan finde ligesindede hos de partier der bygger på denne ideologi.

National = Forankret

Mennesket i Centrum

 

 

Investering!

 

Vi skal hjælpe dem,

der vil investere i andre!

De konservative giver naturligvis ikke til de rige, og tager fra de fattige, sådan som jeg lærte i min barndom. Den konservative tanke er at støtte investeringer. Den enkelte borger, forretningsmand eller -kvinde, skal opleve at vi påskønner alle de initiativer der er til glæde for samfundet. Alt der skaffer gode og sunde arbejdspladser og skaber værdi, er til glæde for os alle sammen. Derfor er vi opmærksomme på, at der er gode betingelser for at arbejde og drive forretning. Derfor vi heller ikke så vilde med en for høj skatteprocent for hverken høj eller lav. Tanken er at investere der hvor andre investerer i andre. På den måde får vi de bedste vilkår for alle. Aabenraa kommune skal derfor også være et attraktivt sted for virksomheder - der skaber vækst for os alle.

 

Sagt lidt trekantet:

 

Vi skal hjælpe dem,

der hjælper andre,

med at hjælpe andre

4)

Du har brug for en meningsfyldt tilværelse, og er ikke tilfreds med blot at komme lettest igennem livet. Systemer er ikke svaret, men et middel til det gode liv.

Det handler om mennesker

- ikke systemer.

Du mener derfor at politikere bør fokusere deres holdninger ud fra den grundpræmis at alt drejer sig om det enkelte menneske. Dig, mig og de andre. Rigide løsninger, konkurrencestatens effektivitetsteori, og tanken om vækst for vækstens skyld virker ikke tilfredsstillende.

 

(Hvis du ikke mener vi skal fokusere på det menneskelige udgangspunkt, har jeg ikke noget sted at henvise dig. Held og lykke.

Resultat:

Hvis du føler dig hjemme i alle fire påstande er der en sandsynlighed for at du ligesom jeg er lidt eller meget konservativ. Gå ikke i panik.

Du vender dig nok til det - med tiden (-;

 

Hvis du ikke oplever dig i overensstemmelse med den trekantede ramme, med mennesket i centrum, bør du nok søge andre hjemmesider, for at se om du kan finde et svar der matcher din søgen efter et politisk ståsted...

 

Men du er selvfølgelig uanset velkommen til at blive hængende her, og lade dig inspirerer... Og deltage i en god dialog.

 

Læs evt. selv mere om de politiske ideologier, og se om du kan finde dit ståsted blandt partierne. I et demokrati er alle holdninger vigtige og velkomne, og finder du ikke nogen der kan repræsentere dig, kan du jo altid starte dit eget parti. Uanset er du velkommen hos os konservative, hvis du føler dig hjemme her.

 

Vi har brug for at stå sammen.

Se mine lokale mærkesager

på forsiden

3)

Du har lidt nervøs mave bare ved tanken om Nationalisme, men mener at vi dog har noget at tage vare på i vores fælles kultur og historie. Vi kan selvfølgelig ikke forsøge at indrette verden helt som i de gode gamle dage, så vi bliver nødt til at følge med tiden, med vores væsentligste traditioner i behold. Derfor skal vi værne om vor nation, og det vi har fået overleveret.

 

(Er du tilfreds med Nationalisme som løsningen på fremtidens problemer, bliver det nok vanskeligt at finde mange at stemme på i Danmark...)

Politik og tro

 

Du har måske allerede mødt mig i kommunen som Pas2ren?

Jeg har en klar kristen profil, og er glad for mine kristne værdier. Jeg mener modsat den nuværende politiske diskurs, at det er gavnligt at melde ud. Alle der sidder med vanskelige udfordringer, og komplicerede beslutninger, trækker jo på egne værdier i sine overvejelser. Tro er den nye kampplads i dansk politik. Derfor er det også absurd at troende ikke må blande sig, men skal holde deres tro i det private rum. Man kan ikke tage folks tro ud af dem, og forvente at de fortsat har et kompas i behold til at tage de moralske/etiske vanskelige, men nødvendige valg!

Jeg mener at vælgere med fordel kan undersøge, hvor de personer, der skal repræsentere dem, har sine værdier fra? For det er værdierne der i sidste ende ofte bliver afgørende for en politikeres beslutning.

Jeg mener vi gør vold på friheden, og den enkeltes selvbestemmelse, ved at forbyde f.eks. sygeplejersker at bære et kors i arbejdstiden, med begrundelsen at de skal tage hensyn til ikke-kristne. Nuvel skal der tages hensyn til hygiejne og firmauniform, men vi skal ikke tro at vi kan knægte tro, ved at forbyde det synlige. Jeg foretrækker det synlige, frem for hemmelighedskræmmeriet.

Vi skal samtidig forvente af troende af alle slags, at de respekterer andre holdninger og synspunkter, og ikke udøver aggressiv agiteren mod andre folks ønsker. Vi skal være her alle sammen. Normer, og værdisæt er grundlæggende for et politisk liv - det gælder også for den troende

Gode spørgsmål er ofte en lettere vej til et godt overblik, end skråsikre bedrevidende svar.

 

De mest religiøse er efter min mening de skråsikre, der altid har Svaret.

Især hvis de har Svaret, inden de har hørt spørgsmålet...

Jeg mener selv at man i dialog med andre kan finde frem til de bedste spørgsmål, og derved komme nærmer en god løsning på et oplyst grundlag.

Der findes derfor ingen enkle gode løsninger på komplicerede problemstillinger. Det kan til tider være forholdsvis enkelt at se et mål, men at komme derhen, uden store tab og merudgifter, er ofte en anden sag. Enkle løsninger passer derfor kun på enkle problemer. Det er jeg overbevist om, selvom jeg også jævnligt hører på politikere, der mener at løsningen er lige til.

 

Vær skeptisk over for "enkle løsninger" på komplicerede problemstillinger.

Det er ofte her der loves noget der ikke kan holdes.

Enkle løsninger, kommer ofte fra enkle politikere... (-;

Jeg kan ikke forstå at tro og politik skal adskilles med vold og magt? Er der ikke andre end mig, der i årtier har haft glæde af fællesskabet med både Gud og Hans Engel(l) på en gang ... (-;

Tro skal selvfølgelig ikke blive så religiøst, at politiske forhandlinger underordnes den laveste fællesnævner af den enkeltes religion. Tanken bag ligestilling, er grundlæggende for at trække alle op, ikke for at holde nogen nede! I dansk politik hylder vi argumenter, forhandlinger, aftaler og også gerne forlig.

Selvfølgelig skal vi vise gensidig respekt for religionsfriheden, men politik i Danmark er demokratisk funderet. ikke et teknokratisk statsstyre. Men man kan altså ikke pille troen ud af mig, fordi jeg forholder mig til det demokratiske Danmark. Det forventer jeg da heller ikke af andre, uanset deres værdisæt, eller religiøse ståsted.

 

Og lige til sidst:

Jeg opfatter mig ikke som religiøs, men troende - og nogle gange tvivlende...

Rasmus Elkjær Larsen

opyright 2017

 

 

Kontaktoplysninger

Rasmus Elkjær Larsen

Skovvænget 7

6200 Aabenraa

 

Mobil: 23621010

Send også gerne en SMS

 

@RasmusPolitik

Rasmus' Sociale medier

Om Hjemmesiden

Denne hjemmeside vedligeholdes. Forvent dog ikke de store udskiftninger hele tiden...

 

Jeg bestræber mig på løbende at forbedre indholdet, omformulerer mig.

Jeg er ingen programør, men gør det så godt jeg kan.

 

Hjemmesiden kan gerne være til inspiration til andre lokalpolitikere.

 

Alle fotos er mine egne!

Der er ikke sakset tekster nogen steder fra. Bannere og logoer lånt fra Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.